Amb l’ajuda del voluntariat internacional que ens visita durant tot l’any, es construeixen petits horts a les escoles amb les quals col·laborem.

L’objectiu del programa és conrear verdures de forma orgànica, involucrar tant al professorat com als nens i nenes en el manteniment de la seva escola, i conscienciar als alumnes sobre certs aspectes mediambientals.