El sud de Madagascar és una de les regions on la desforestació i la erosió dels sóls fan estralls. Per restaurar l’equilibri entre el bosc i les necessitats humanes i sensibilitzar la població sobre preservar i a posar en valor els seus recursos naturals, Aigua de Coco ha posat en marxa una zona de reforestació del bosc espinós del sud-oest de Madagascar i una àrea pel repoblament dels manglars a la zona costanera dels manglars.

Així, 20 hectàrees de bosc espinós amb les seves espècies àmpliament endémiques (del qual 3,5 hectàrees están reservats a la plantació de moringa) són en curs de reforestació des de 2006 a Mangily (sud-oest de Madagascar). El regadiu, el manteniment dels terrenys, la producció agroforestal, la utilització de compost i dels productes fitosanitaris naturals elaborats allà, són els nostres principals eixos de treball.

Igualment, una zona de reforestació i de protecció del manglar al sud del poble de Tsongoritelo pretén preservar un dels últims mangroves existents en el sud de Madagascar,  evitant els efectes d l’erosió. L’objectiu és de regenerar 5 hectàrees de manglar.

El projecte ha començat a l’any 2010 amb una concessió de la comunitat rural de Belalanda. Pel moment, prop de 15 000 arbres han estat plantats.

A més, una exposició de fotos i cartells aclaridors subratllen la importància de la preservació del manglar i sensibilitzen més de 5.000 visitants de la zona de reforestació cada any, sobretot als turistes, als résidents i al nens i nenes participants a les estades educatives dels Centres d’Educació Mediambiental de Mangily.

També, dos contes educatius « Sariaka i el crabe dels mangroves » i « Meva i la Brigada verda » de la col·lecció de contes de Bel Avenir, s’han creat per a la sensibilització dels nens al respecte mediambiental.