La situació a Madagascar :

 

Des de finals d’agost, la pesta s’ha propagat a Madagascar (sobretot a la capital i als ports). La pesta és una malaltia endèmica en aquest país, en el que es compten aproximadament uns 400 casos l’any. Aquest any però, la pesta ha arribat a les grans zones urbanes ràpidament i, per tant, el risc de transmissió augmenta. El nombre de casos és més elevat del que és normal en aquest període de l’any.

(*) El divendres dia 20 d’octubre de 2017, es van declarar 911 casos, dels quals 612 són de pesta pneumònica, 175 de pesta bubònica i 124 d’una forma de la malatia sense determinar. D’aquests 911 casos, 554 persones s’han curat i han rebut l’alta hospitalària, 262 estan actualment en tractament i, malauradament, 95 han mort. 

 

La pesta és una malaltia com una altra, es pot curar

 

La pesta és una malaltia lligada a la pobresa. Es desenvolupa en llocs que es troben en males condicions sanitàries i on no hi ha prous serveis de salut. Si no es tracta, és una malaltia mortal, però es pot curar si s’administren els antibiòtics adecuats ràpidament. Normalment, es transmet a partir de rates infectades o de les picades de puça (la pesta bubònica), i per les vies aèries d’una persona a una altra (la pesta pneumònica).

Per què Agua de Coco llança mesures urgents ?

El programa d’Agua de Coco « Bel Avenir » a Madagascar, actúa per ajudar a més de 30.000 menors amb pocs recursos de dues regions del Sud de Madagascar : la regió “Atsimo Andrefana” (Tuléar) i “Haute Matsiatra” (Fianarantosa).

Agua de Coco, com a agent responsable i compromès, té el deure de limitar els riscos que corren els habitants d’aquestes regions, respectant les directives de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i de les autoritats sanitàries malgaixes, i establint mesures de prevenció urgents.

 

Nuestras medidas urgentes:

Dirigides als habitants i a les escoles de les nostres zones d’intervenció :

 • Prevenir i informar
  • Imprimint i difonent en llocs públics cartells i prospectes informatius del Ministeri de Salut Malgaix sobre la pesta i la seva propagació (Cost en cada lloc : 15 €),
  • Informant els responsables i els joves sobre les mesures que redueixen la propagació de la malatia (Cost d’una formació : 20 €),
 • Limitar el risc
  • Desratitzant i eliminant les puces cada dues setmanes de tots els llocs on s’acull públic infantil (Cost del tractament en cada lloc : 150 €),
  • Reduïnt l’accès dels menors a les zones de risc de contaminació (parkings de taxi-brousse, mercats…).
 • Dirigides a les estructures sanitàries :
  • Garantint les necessitats sanitàries i de material.

Amb el vostre suport, podrem promoure aquestes mesures urgents en el màxim nombre d’escoles i hospitals del Sud de Madagascar.

 

Us mantindrem informats sobre l’evolució d’aquesta epidèmia i de les accions que hem pogut realitzar gràcies a la vostra ajuda