Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: “garantir una educació de qualitat i aprenentatge a tothom al llarg de la vida” en Aigua de Coco confirmem el compromís amb l’accés universal a l’educació a través de la realització dels nostres projectes pedagògics i soci-educatius.

Aquest any, a més de finançar les beques escolars de Madagascar i Cambodja, la campanya d’escolarització va també orientada a satisfer les necessitats relacionades amb la formació professional, una de les recents apostes d’Aigua de Coco per possibilitar que les noves generacions puguin llaurar-se un futur aprenent oficis demandats.

L’objectiu econòmic de la xarxa d’Aigua de Coco (països participants Espanya, França, Andorra, Cambodja i Madagascar) són 42 500 € (l’objectiu d’Aigua de Coco Espanya són 35.000 €) que aniran destinats principalment a:

Acció n°.1: Subministrament de material escolar, inscripció i suport educatiu

Aigua de Coco vol equipar a més de 2100 nens i nenes, que viuen en condicions extremes tant a Madagascar com a Cambodja, amb el material escolar que els permeti seguir estudiant durant un any en bones condicions. En funció de les necessitats del nivell escolar i de la seva escola, a la fi de setembre i octubre es distribuiran: quaderns, bolígrafs, regles, gomes, llapis i carpetes que se’ls distribuirà a principis d’octubre de 2018.

322 estudiants de l’Escola dels Safirs
734 estudiants de l’Escola de les Salines
304 estudiants de l’institut de les Salines
120 nenes i nens en prescolar de les Salines
45 noies de la Llar Social de Tulear
152 nenes i nens beneficiaris de beques externes
11 joves en Formació Professional
20 nenes i nens de Tulear en cursos d’alfabetització
20 nenes i nens de Tulear en cursos de nivell
5 universitàries
200 nenes i nens dels Centres d’Educació Nutricional
100 nenes i nens de Batambang beneficiaris de beques externes
44 alumnes i alumnes del Centre de Formació Professional de les Salines
31 alumnes i alumnes de la Granja-escola de Mangily
70 alumnes i alumnes de la Granja-escola de Fianarantsoa

Total 2.178

Depenent del nivell de recursos financers de les famílies, els estudiants rebran suport per a la matrícula.
Tots els i les estudiants tindran un seguiment escolar durant tot l’any i, si és necessari, s’organitzaran sessions de suport escolar.

Acció n°. 2: Enfortiment de les competències del professorat i de l’equip de gestió dels centres d’educació.

La qualitat de l’educació depèn de la formació que s’imparteix pel que Aigua de Coco es compromet a millorar-la en 2 àmbits:
Proporcionar al professorat les eines pedagògiques necessàries perquè puguin impartir un ensenyament de qualitat (guixos, pissarres, material educatiu, *kits de costura…).
Organitzar sessions de formació per al professorat amb l’objectiu d’enfortir les seves competències i coneixements, i permetre la posada en pràctica del pla d’acció de suport a les estructures de gestió dels establiments escolars.

Acció n°. 3: Atendre les necessitats nutricionals de les nenes i nens escolaritzats.

Amb l’objectiu de facilitar l’assistència dels nens i nenes dels barris més desfavorits de Madagascar, Aigua de Coco contribuirà a la gestió dels menjadors escolars, una potent eina contra l’abandó escolar.

Acció n°. 4: Formació en agricultura i ganadería.

Para evitar apartar als nens i nenes del seu estil de vida familiar, alguns d’aquests estudiants rebran capacitació en tècniques agrícoles i ramaderes. Tots els estudiants es beneficiaran d’una sessió informativa i es capacitarà a més de 140 estudiants.

Acció n°. 5: Alfabetització de mares i pares.

Es convidarà a mares i pares a assistir a classes d’alfabetització perquè puguin acompanyar i recolzar als seus fills en els seus estudis.

 

Quina donació per a quina acció?

 

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 10 € al mes:

– Permets que un nen o nena que treballa en les mines de safirs o sal vagi a escola durant un any.
– Feixos possible l’edició de 120 contes bilingües que seran utilitzats com a material didàctic a les escoles públiques
– Permets que 60 nens i nenes realitzin tres visites educatives aquest mes
– Contribueixes al fet que dos joves rebin formació professional durant un any (hostaleria, mecànica, metall, etc.)
– Feixos que 30 nens siguin *monitoreados socialment durant un any
– Fas possible que 100 nens mengin a l’escola durant una setmana / 2 nens mengin a l’escola durant un any
– Possibilites un intercanvi de *Namana entre una escola *malgache i una altra escola durant un any

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 15 € al mes:

– Feixos que un nen rebi educació artística i musical durant un any
– Participes en la dotació d’un quadern durant un any per 35 estudiants
– Fomentes les activitats de lectura per 100 nens durant un any en *Fianarantsoa
– Fas que 10 nens participin a les classes verdes en *Mangily
– Possibilites que una nena deixa de treballar en la mina s’allotgi en l’internat de l’Escola dels Safirs durant un any escolar
– Feixos que 6 nens tinguin accés a una educació esportiva durant un any
– Contribueixes al fet que 12 nens i nenes dels Centres d’Educació Nutricional i les seves famílies reben suport social

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 20 € al mes:

– Permets que un nen estigui un any al Centre d’Educació Nutricional
– Feixos que una nena estigui en la Llar Social durant tres mesos (un any equivalen a 750 €)
– Permets una estada educativa sobre temes mediambientals durant dos dies per 40 nenes i nens en *Fianarantsoa
– Participació al centre aeri durant les vacances escolars en *Fianarantsoa durant tres mesos
– Seguiment educatiu d’un mes a 600 nens del Centre d’Art i Música (CAM) / seguiment educatiu de 60 nens durant un any escolar

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 30 € al mes:

– Oferiràs formació a un/a jove durant un any en agricultura i ramaderia
– *Permitiras projeccions de pel·lícules durant un mes perquè els nens i nenes s’expressin sobre els seus drets
– Feixos possible un seguiment psicosocial de cent nens i nenes durant un any
– Permets un entrenament psicosocial per al personal de *Bel Avenir durant un any
– Una mare (del Centre d’Atenció a la Dona) i els seus tres fills/as reben educació alimentària i higiene, se’ls dóna alimentació i s’entrena a la mare per trobar treball

El context de l’educació a Madagascar:

El sistema educatiu malgache està molt afectat per la situació social i econòmica del país. El pressupost de l’educació nacional es manté baix. Les desigualtats regionals són grans i els ciclons i les inundacions són freqüents el que deteriora encara més les condicions de vida.

Els nens i les nenes de menys de 14 anys representen gairebé la meitat de la població malgache. Moltes famílies viuen per sota del llindar de la pobresa (de mitjana, solament 35 % de la població té accés a aigua potable) i les famílies, en general, tenen problemes per finançar l’educació dels seus fills.
Problemes de l’educació a Madagascar

La majoria dels nens i les nenes en edat escolar van a primària. No obstant això solament una mica més de la meitat aconsegueix acabar el cicle sencer i l’alumnat necessita una mitjana de set anys per acabar l’escola primària, que dura normalment cinc anys. Això es deu en part al fet que la majoria dels nens i les nenes de 5 a 14 anys treballa.

Per a l’ensenyament secundari, el personal de l’adreça dels col·legis i instituts parla de problemes recurrents com:

– Fatiga causada per la malnutrició

– Absentisme a causa de les malalties (paludisme, diarrees…)

– Llargs trajectes a peu per arribar als col·legis

– La gran quantitat d’alumnat per classe, sobretot en els col·legis: 80 estudiants per classe és un nombre freqüent.

– El personal docent és d’edat avançada, i la contractació dels futurs professors funcionaris és difícil a causa del salari poc atractiu que els ofereixen per al nivell de formació exigit, per la qual cosa l’Estat contracta molts interins.

– Als establiments escolars els falten locals, material, documents, sales d’informàtica i menjadors.

El context educatiu a Cambodja:

Totalment destruïda per la guerra i pel règim dels *jemeres vermells en els anys setanta, Cambodja s’ha compromès amb la reconstrucció completa del país des de 1979. Des de finals dels noranta, el Ministeri d’Educació, Joventut i Esport (*MoEYS) ha introduït plans, estratègies i polítiques amb l’objectiu d’establir el sistema educatiu en tot el país: la política de reagrupació de les escoles per compartir els mitjans; la política de reducció de la pobresa amb l’objectiu de permetre a les famílies més necessitades que enviïn als seus fills a l’escola; el programa per implantar a les escoles un entorn educatiu, igualitari, solidari, no violent i atent al benestar físic i mental dels nens; la política de sanitat a les escoles (el programa de sanitat bàsica per als alumnes i professors; l’educació en higiene elemental i en la prevenció de les malalties …); i, més recentment, la política d’educació dels nens en situacions desfavorides (Unicef).

Problemes de l’educació a Cambodja

Aquests nombres oculten les grans diferències, tant geogràfiques com a humanes que existeixen.

En l’aspecte geogràfic, no totes les escoles tenen les mateixes condicions i algunes estan situades en zones molt pobres o en zones rurals molt remotes, que són les més desfavorides: el 49% d’elles no té accés a l’aigua potable; el 33% no disposa de latrines i el 2% el sostre, les parets i el sòl en molt mal estat. No tots els centres ofereixen els sis nivells de l’educació primària i moltes comunitats no tenen col·legi ni institut. Gairebé la meitat de les escoles funcionen a torns (els nens van als matins o a les tardes) per falta de professors i de classes; tampoc hi ha suficients llibres en classe per a tots els nens (3-4 alumnes per cada grup de llibres a l’escola primària).

En el costat humà, les discriminacions existeixen i són molt evidents. Si una família pobra pot enviar un sol fill o filla al col·legi, manarà a l’home. En els instituts, les nenes pobres van més a la fàbrica que a l’escola. Però respecte a les baixes taxes d’assistència a l’institut tant de nens com de nenes, la diferència és solament d’un 2% menys de nenes en relació amb el nombre de nens.

La distribució del desdejuni a l’escola i un programa de beques permeten a més nens pobres anar a escola de manera regular, però els esforços segueixen sent insuficients. A més, el treball dels nens i les nenes segueix sent per a la majoria d’ells més real que la seva escolarització. Unicef estima que l’any 2012 un 36 % de nens entre 5 i 14 anys treballa. Si tenen alguna discapacitat, un estudi de *MoEYS de l’any 2004, afirmava que entre el 2,5 % i 3 % d’aquests nens i nenes estan exclosos del sistema educatiu a causa d’això. Des de 2008 s’han adoptat mesures no solament per fer possible la seva escolarització, sinó també perquè la seva discapacitat sigui millor assumida i s’integrin en el si de la seva comunitat.

Encara que la situació ha millorat considerablement des de fa 15 anys, encara queda molt per fer perquè el sistema educatiu *camboyano recuperi el seu retard i aconsegueixi integrar equitativament a la part vulnerable de la població (les dones, els pobres i les persones amb discapacitat).

0