L’eix “educació” dels nostres programes té com a objectiu lluitar contra el treball infantil i contra l’abandanament escolar, reforçant l’educació formal i informal i el seu accés.