Oci positiu en vacances

Durant les vacances escolars Aigua de Coco ofereix diferents activitats a les escoles de Balang, Kouk Posa Llei i Chong Llei. Entre aquestes s’inclouen esports, lectura en jemer, classes d’anglès, jocs i tallers. Amb aquestes activitats oferim cada dia a més de 200 nens i nenes una educació integral que inclogui educació física, suport o reforç acadèmic i també moments divertits.

La finalitat és mitigar el treball infantil durant les vacances escolars, i continuar el suport social i pedagògic durant l’estiu, quan els nens i nenes estan “desocupats”.