Aigua de Coco ha introduït un projecte d’educació no formal per a nens i nenes de primària i secundària, amb la finalitat de promoure la tolerància i desenvolupar el pensament crític entre l’alumnat, de manera que en un futur, ells mateixos s’involucrin en el desenvolupament de la seva pròpia comunitat.

El programa consisteix en una sèrie de tallers d’educació “per a la vida” entorn de temes com la higiene, el medi ambient, la nutrició, els drets humans o la cultura, en el qual participen cada curs una mitjana d’1.135 estudiants. L’objectiu és proporcionar als nois i noies coneixements de caràcter general que els seran d’utilitat en la vida, així com animar-los a implicar-se en la seva comunitat.