Aigua de Coco compta amb un projecte de beques escolars per a nens i nenes de famílies amb pocs recursos, que se centra a proporcionar-los material per al curs escolar, així com el suport social, i el seguiment de la seva assistència i del seu progrés acadèmic.

El nostre equip es reuneix periòdicament amb les famílies per conscienciar-los de la importància de l’educació per al futur dels seus fills.

L’objectiu és reduir l’índex d’abandó escolar i millorar els resultats acadèmics, garantint el dret a l’educació d’aquests nens i nenes.