El projecte Namana és un programa d’agermanament entre escoles europees i malgaixes, en el qual participen l’escola de les Salines, l’escola dels Safirs i altres escoles públiques de la regió de Tulear, al sudoest de Madagascar.

El seu objectiu és promoure intercanvis culturals, provocant en els joves un canvi de comportament, més respectuós amb els altres i més compromès amb l’esperit de pau i solidaritat internacional.
Per tal d’aconseguir aquests objectius, es van posar en marxa a les aules dels diferents països, mòduls educatius sobre temes com la pau, els drets dels infants, el racisme, la cooperació…
A continuació, es van organitzar intercanvis per videoconfèrencia o correspondència (cartes, dibuixos, fotos) entre les classes agermanades per tal de posar en comú els mòduls abordats.

D’aquesta manera, es fa reflexionar els estudiants sobre els problemes de la seva pròpia societat, debatent-los tot comparant els seus punts de vista.

Això permet als nens i nenes adquirir nous coneixements sobre contextes que els eren desconeguts, aprendre a fer servir els seus drets com a ciutadans (llibertat d’expressió, participació en la vida social i política, etc.), definir el tipus de societat en la qual els agradaria viure i aprendre a posar en marxa estratègies diferents de vida comuma, basades en el diàleg en detriment de la corrupció i la violència.