imagen

Educació, Social, Ambiental: 3 eixos d’actuació

  • Per tal d’atacar els problemes més greus de les comunitats més desfavorides on som presents.
  • Per tal d’acomplir la nostra missió: millorar la qualitat de vida dels col·lectius en situació d’exclusió social, amb especial incidència en la infància i el seu entorn familiar, apostant per l’educació inclusiva.
  • Per tal de poder marcar la diferència gràcies a les nostres capacitats i a la nostra bona implantació en les comunitats en les quals treballem.

Eixos d'actuació

Educació

L’eix educatiu té com a objectiu lluitar contra el treball infantil; així com reforçar l’escolarització i el sistema educatiu, per proporcionar una educació útil, de qualitat i sostenible.

Per a això duu a terme un programa d’educació formal, un programa d’educació no formal, i un programa de sensibilització.

Acció social

L’Eix social té com a objectiu assegurar que els i les menors tinguin accés als seus drets fonamentals, així com promoure l’autonomia de les dones i famílies en extrema pobresa i millorar la salut de les famílies i la comunitat

Per a això duu a terme un programa d’inclusió, i un altre programa de promoció de la salut. A Madagascar aquest programa executa a més, una línia específica de Lluita contra la Malnutrició.

Protecció del medi ambient

El Eje Ambiental tiene como objetivo ayudar a preservar los ecosistemas de las regiones donde trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población presente y futura.

Para ello lleva a cabo  un Programa de Educación Ambiental y un Programa de Recuperación del entorno.