flauta1Aigua de Coco

Aigua de Coco és una associació que es dedica a la cooperació internacional. Es crea el 2 de febrer de 2011, quedant inscrita al Registre d’Associacions  del Govern d’Andorra, amb el núm. de registre 12/2011.
A més, a nivell internacional, l’Associació Aigua de Coco, forma part de la xarxa Agua de Coco, pel que l’avalen 20 anys d’ experiència, i que comparteix els mateixos valors i eixos d’actuació.
Aigua de Coco és una associació que es dedica a la cooperació internacional des de 1994. A més, porta 10 anys en tasques de sensibilització i educació al desenvolupament. Estem registrats com a associació amb número de registre 12/2011, al Govern d’Andorra.
La nostra missió
Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels col·lectius en situació d’exclusió social en països del Sud amb especial incidència en la infància i el seu entorn familiar, apostant per l’educació inclusiva com a motor de desenvolupament.
L’any 2010 la “Fundación Agua de Coco” va crear una xarxa de treball que comparteix els mateixos valors i eixos d’actuació. Amb aquesta estructura, present a Espanya, Andorra, França, Suïssa, Cambodja i Madagascar es pretén fomentar el treball en xarxa, la cooperació sud-sud i proporcionar una més gran sostenibilitat a les contraparts locals.

 

El que ens defineix

Visió

La Fundació Aigua de Coco ampliarà la seva labor a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina amb un programa de desenvolupament innovador, sostenible, inclusiu i proper als beneficiaris, considerant la qualitat com un compromís ètic de tots i totes els que formem la Fundació.

Valors

  • Qualitat (en la gestió, atenció als beneficiaris i en l’ètica).
  • Respecte per la dignitat de les persones i la cultura local a través de la proximitat als beneficiaris.
  • Sostenibilitat.
  • Innovació i creativitat als programes de desenvolupament.
  • Inclusió en totes les nostres accions.

Codi de conducta

L’Associació Aigua de Coco se subscriu al Codi de conducta de les ONG de Desenvolupament de la CONGDE.
Web Coordinadora de ONG para el Desarrollo España