Guarir una cremada, reanimar a algú inconscient, parar una hemorràgia, etc. Vint membres del personal d’Aigua de Coco a Madagascar han obtingut un Certificat de Rescat i Socorrisme del Treball després d’haver seguit una formació en col·laboració amb l’Associació del Sindicat d’Iniciatives de la Regió Sud-Oest (ASIRSO). A partir d’ara, l’acompanyament dels beneficiats és cada vegada més segur.

X
X