Educació

L’eix educatiu d’Aigua de Coco té com a objectiu lluitar contra el treball infantil així com reforçar l’escolarització i el sistema educatiu. A Madagascar i Cambodja treballem amb 3 objectius: fomentar l’escolarització, facilitar oportunitats de realitzar activitats extraescolars i impulsar l’intercanvi cultural i la solidaritat entre països.

X
X