Ambiental

El canvi climàtic, amb tots els efectes que comporta per a la població mundial, és una altra de les nostres grans preocupacions especialment pel que fa a les conseqüències que sofreixen les comunitats amb les quals treballem en tots dos països. El nostre treball en aquest eix passa per reduir l’impacte ambiental de les nostres activitats i sensibilitzar i educar a la població sobre els problemes i el respecte al medi ambient, i també posar en valor els terrenys en per a una seguretat alimentària i un desenvolupament humà sostenible i millorar les pràctiques de ramaderia i agricultura.

X
X