Cambodja

És un país emergent, que ha sofert dècades de guerra civil i estancament econòmic i ha evolucionat per a convertir-se en una economia dinàmica en l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic. Avui dia, és un país de renda baixa, caracteritzat per una elevada desigualtat interna per ingressos.

Des de l’any 2004 la indústria tèxtil, l’agricultura, la construcció i el turisme han estat la base del creixement econòmic del país. No obstant això Cambodja continua sent un dels països més pobres d’Àsia, on les possibilitats d’un desenvolupament econòmic sostingut a llarg termini es veuen limitades per la corrupció, les manques en l’accés als serveis bàsics (educació i salut), l’elevada desigualtat d’ingressos i la precarietat laboral. Aproximadament quatre milions de persones viuen amb menys de 1,25 dòlars al mes (més de dos de cada cinc persones) i el 32,4% dels nens cambodjans menors de cinc anys sofreix malnutrició crònica.

A Cambodja els nostres esforços es concentren en el reforç del sistema educatiu a la província de Battambang, en el nord del país, on es registra una alta taxa d’abandó escolar i un alt índex de desigualtat social.

X
X