Madagascar

És una nació insular situada en l’oceà Índic front la costa sud-est del continent africà, a l’altura de Moçambic, que el seu 60% de la població viu sota el llindar de la pobresa. Els col·lectius amb més risc d’exclusió social són, des de sempre, la infància i les dones. La combinació de les manques que sofreixen les escoles amb la necessitat per part dels menors de treballar per a portar recursos a les seves famílies deriva en un índex d’escolaritat molt baix, on l’absentisme i el fracàs escolar són habituals, especialment a la província de Tulear, on es concentren les nostres activitats.

Aquesta situació acosta a riscos i mals hàbits com la delinqüència, la prostitució o el consum de drogues, empitjorant la situació de greu precarietat en la qual viuen els i les menors en el si de les seves famílies. El problema s’intensifica en el cas concret de les nenes, l’assistència de les quals a l’escola es veu reduïda dràsticament per les convencions socials com el costum dels matrimonis i els embarassos precoços, entre altres qüestions.

A Madagascar actuem per a donar resposta a les necessitats de les comunitats de Tulear i Fianarantsoa, la situació econòmica de les quals i social encara deixa fora a tantes persones sense recursos que troben moltes dificultats per a sobreviure, i on considerem l’educació com l’eina imprescindible perquè aquestes persones puguin ser protagonistes del seu propi desenvolupament.

X
X