Salut

A Madagascar, la deterioració del sistema d’atenció de salut primària —que es reflecteix, entre altres aspectes, en el número i la distribució inadequats del personal sanitari, l’escassetat de subministraments mèdics, i la llarga distància i el cost elevat per a accedir als serveis— constitueix un obstacle considerable a l’accés i l’ús al sistema bàsic de salut. A més, Madagascar registra la quarta major taxa de desnutrició crònica del món: aproximadament la meitat (el 47%) dels nens menors de cinc anys sofreix un retard del creixement. Els nostres projectes són de lluita contra la malnutrició i d’educació nutricional principalment a dones i nenes i nens.

X
X