Andorra

És un país on la població gaudeix d’importants garanties i drets socials. No obstant això, ens enfrontem a grans reptes: estem veient com les causes profundes que generen pobresa, desigualtat i exclusió social en les diferents societats són comunes als diferents països. Tant per a generar un desenvolupament sostenible als països del Sud com per a conscienciar als països del Nord, l’educació intercultural és la resposta que ha de donar-se per a crear societats més justes, inclusives i conscients dels problemes de l’altre, que, al cap i a la fi, són problemes de tots i totes.

X
X