Promoure els drets humans és un dels principals objectius d’Aigua de Coco. Per això, els nostres educadors organitzen activitats que contribueixen a la promoció dels Drets Humans. A través d’aquestes activitats es busca que les nenes i nens potenciïn les seves capacitats.

El futbol és una d’aquestes activitats i de les més divertides per les i els joves. Practicar esport és molt important per a la salut i evita que puguin caure en el consum de drogues.

Gràcies a aquestes activitats, les nenes i nens s’involucren i milloren la seva autoestima. Sentint-se segurs de si mateixos aconseguim que s’allunyin d’activitats “perilloses”.

X
X