Centre per a la Recuperació de la Fauna en Mangily

Aquest Centre té com a objectiu prioritari el manteniment de un centre d’animals on s’adoptin les mesures necessàries per a la recuperació i rehabilitació dels lèmurs que ingressin en el centre, ja sigui perquè estan ferits o malalts, procedeixin de la caça il·legal, hagin estat abandonats o ben lliurats per voluntat del propietari. Aquest projecte, que pretén ser un referent a l’illa quant a suport a la recerca i donar suport als biòlegs i veterinaris que vulguin desenvolupar les seves tesis en el nostre centre, entra en el marc del nostre Programa de Protecció de la Biodiversitat. La idea és fomentar la participació activa de la societat en els assumptes col·lectius, realitzar visites organitzades de grups al centre, que dotin al projecte d’una prioritat educativa. I establir programes i activitats educatives potenciades a través de les tasques de recerca i de la instal·lació d’un panell pedagògic.

[DP_Slider_View_Related_Posts dp_postid="25379" dp_title="Projectes relacionats"]
X
X