Centres d’Educació Nutricional

En el marc del nostre Programa de Lluita contra la Malnutrició i amb vista a combatre el greu problema de malnutrició a Madagascar, els Centres d’Educació Nutricional de Tanambao i Amboriky (en Tulear, al sud-oest de Madagascar) ofereixen un menjar diari a 200 nens i nenes desfavorides de la ciutat.

Els nens i nenes veuen complementada el menjar amb *moringa, un complement alimentós ric en vitamina i calci, que procedeix de la nostra pròpia plantació. Això contribueix enormement al fet que creixin sense manques nutricionals.

Els i les més petites vénen cada dia al centre per a menjar, però també per a instruir-se. Allí aprenen a tenir bons hàbits d’higiene i neteja: rentar-se les mans i les dents…i a més gaudeixen d’altres activitats: alfabetització, lectura, cinema o esport.

Cada tres mesos es fa un seguiment dels nens per a assegurar la seva salut. Quan es detecten casos de malnutrició, els nens segueixen un programa de rehabilitació nutricional amb el Plumply’ Nut, un producte per a tractar la malnutrició aguda.

[DP_Slider_View_Related_Posts dp_postid="26585" dp_title="Projectes relacionats"]
X
X