Micro-Reserva d’Endemismes del Sud-oest de Madagascar

Aquest projecte té com a finalitat de conservar la flora endèmica de la regió i evitar la fragmentació de l’hàbitat del bosc espinós. Es tracta d’una micro-reserva de plantes endèmiques, que promou la restauració ecològica d’una àrea pilot així com la recerca científica i la sensibilització de la població. Aquest projecte, que té com a objectiu la cura d’ecosistema complet del bosc espinós, així com les nombroses espècies endèmiques que formen la comunitat animal del bosc, entra en el marc del nostre Programa de Protecció de la Biodiversitat i té com a objectiu també la promoció de la recerca i coneixement científic de la zona. Els coneixements derivats del projecte, s’incorporen als programes d’educació mediambiental per a sensibilitzar a la població.

[DP_Slider_View_Related_Posts dp_postid="25389" dp_title="Projectes relacionats"]
X
X