Aigua de Coco proporciona beques escolars perquè els nens i les nenes sense recursos puguin continuar els seus estudis. Les nostres beques inclouen roba, sabates i material escolar (llibres, quaderns, bolígrafs, llapis, motxilles, regles, gomes d’esborrar,..).

Cuidar el material escolar és fonamental. Prop de les escoles es troben artesans que es dediquen a la laminació de quaderns. Els pares són els encarregats de completar les dades incloent el nom de l’escola, la matèria i el nom de l’alumne o l’alumna

X
X