Associa’t

Gener 2015

Campanyes

L’Assemblea general de l’ONU ha declarat aquest 2016 Any internacional de les lleguminoses (o llegums) amb l’objectiu de sensibilitzar a l’opinió pública dels avantatges nutricionals dels llegums per a incorporar-les a una producció alimentària perdurable amb el suport de la seguretat alimentària i nutricional.

La celebració d’aquest any serà una bona ocasió per a afavorir l’acostament entre tots els membres de la cadena de producció per a explotar millor les proteïnes presents en les lleguminoses, reforçar la producció a escala mundial, treure més partit de la rotació de cultius i trobar solucions als problemes actuals en el comerç de llegums.

Les lleguminoses: Què són? I per què són tan importants?

Les lleguminoses són plantes anuals les beines de les quals produeixen entre 1 i 12 grans o llavors de grandària, forma i color variables i que s’utilitzen per a alimentació tant humana com animal. El terme “lleguminosa” designa únicament les plantes destinades a l’obtenció de gra sec, per tant exclou les plantes recol·lectades verdes per a consum alimentós, i classificades en les categories d’hortalisses i verdures, així com els cultius utilitzats principalment per a l’extracció d’oli i aquells destinats només a llavors (definició de “lleguminoses i productes derivats” treta de l’Organització de les Nacions Unides per a l’alimentació i l’agricultura).

Els llegums com les llenties, les mongetes blanques, els pèsols o els cigrons constitueixen una part essencial de la base alimentària de molts pobles. Els llegums són una font essencial de proteïnes i aminoàcids d’origen vegetal per a tots els habitants del planeta i haurien de ser consumides en el marc d’una dieta equilibrada per a lluitar contra l’obesitat, però també per a prevenir i tractar algunes malalties cròniques com la diabetis, les patologies cardiovasculars i el càncer. Constitueixen, a més, una font de proteïnes vegetals per als animals. D’altra banda, els llegums són plantes que en permetre fixar l’oxigen contribueixen a augmentar la fertilitat del sòl, amb els corresponents efectes beneficiosos per al medi ambient.

Així, per a donar continuïtat a la campanya de l’any passat sobre la gestió perdurable del sòl, els membres de la xarxa Aigua de Coco desitgen mobilitzar als seus simpatitzants per a contribuir i desenvolupar els diferents projectes en curs, i desenvolupar les activitats associades a Madagascar i Cambodja:

  • A promoure el consum de proteïnes procedents de llegums en les cantines dels diferents programes

  • A reforçar la formació en la producció de llegums i la rotació de cultius entre els beneficiaris dels programe i a afavorir l’accés al comerç de llegums a la població més necessitada.

Marc de l’acció:

  • En coherència amb el pla d’acció de la xarxa Aigua de Coco

  • En coherència amb l’eix n°2 (Inclusió social – lluita contra la malnutrició) dels programes d’acció de la xarxa Aigua de Coco
  • En coherència amb l’eix n°3 (Entorn dels programes d’acció de la xarxa Aigua de Coco
  • En coherència amb la programació de les campanyes de recollida de fons definida pels membres de la xarxa Aigua de Coco
  • En coherència amb els resultats de la consulta als voluntaris d’Aigua de Coco

Objectius

Objectius específics de la campanya:

Els objectius de la campanya passen per informar el gran públic sobre les activitats que la xarxa Aigua de Coco realitza entorn de la promoció de les lleguminoses (cultiu i consum) entre la població marginada i la necessitat de recol·lectar la suma de 15 000€ per a dinamitzar aquestes accions de producció i promoció dels llegums a Madagascar i Cambodja.

X
X