Campaña de primavera 2015: “Els peus en la terra”

Associa’t

Gener 2015

Campanyes

Aquesta primavera llancem la nostra campanya ambiental “Els peus en la terra”, que tindrà lloc durant els mesos de març, abril i maig de 2015 i que ens permetrà reflexionar sobre la importància de cuidar els nostres sòls i presentar les accions que des d’Aigua de Coco duem a terme en l’eix ambiental.

La Assemblea General de l’ONU va declarar 2015 com l’Any internacional dels sòls: “la promoció de la gestió sostenible dels sòls i les terres és fonamental per a un sistema alimentari productiu, millors mitjans de vida rurals i un medi ambient sa”. En Aigua de Coco, treballem des de 1994 per a millorar la qualitat de vida de més de 30.000 persones, a través de 3 eixos fonamentals: educatiu, social i ambiental.

L’objectiu de el eix ambiental és la promoció de la consciència ambiental i preservació dels ecosistemes de les comunitats amb les quals treballem a través d’un Programa d’Educació Ambiental i un Programa de Recuperació de l’entorn. Aigua de Coco desenvolupa des de fa diversos anys gran varietat d’activitats de gestió sostenible de la terra a Madagascar i Cambodja, per la qual cosa aquests mesos de campanya, Aigua de Coco realitzarà accions destinades a difondre aquests projectes i a finançar-los.

Objectius

X
X