Un clic, un any escolar, un futur

Associa’t

Juliol – Octubre 2018

Campanyes

Objectius

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: “garantir una educació de qualitat i aprenentatge a tothom al llarg de la vida” en Aigua de Coco confirmem el compromís amb l’accés universal a l’educació a través de la realització dels nostres projectes pedagògics i soci-educatius.

Aquest any, a més de finançar les beques escolars de Madagascar i Cambodja, la campanya d’escolarització va també orientada a satisfer les necessitats relacionades amb la formació professional, una de les recents apostes d’Aigua de Coco per a possibilitar que les noves generacions puguin llaurar-se un futur aprenent oficis demandats.

L’objectiu econòmic de la xarxa d’Aigua de Coco (països participants Espanya, França, Andorra, Cambodja i Madagascar) són 42 500 € (l’objectiu d’Aigua de Coco Espanya són 35.000 €) que aniran destinats principalment a:

Acció n°.1: Subministrament de material escolar, inscripció i suport educatiu

Aigua de Coco vol equipar a més de 2100 nens i nenes, que viuen en condicions extremes tant a Madagascar com a Cambodja, amb el material escolar que els permeti continuar estudiant durant un any en bones condicions. En funció de les necessitats del nivell escolar i de la seva escola, a la fi de setembre i octubre es distribuiran: quaderns, bolígrafs, regles, gomes, llapis i carpetes que se’ls distribuirà a principis d’octubre de 2018.

322 estudiants de l’Escola dels Safirs
734 estudiants de l’Escola de les Salines
304 estudiants de l’institut de les Salines
120 nenes i nens en *prescolar de les Salines
45 noies de la Llar Social de *Tulear
152 nenes i nens beneficiaris de beques externes
11 joves en Formació Professional
20 nenes i nens de *Tulear en cursos d’alfabetització
20 nenes i nens de *Tulear en cursos de nivell
5 universitàries
200 nenes i nens dels Centres d’Educació Nutricional
100 nenes i nens de *Batambang beneficiaris de beques externes
44 alumnes i alumnes del Centre de Formació Professional de les Salines
31 alumnes i alumnes de la Granja-escola de *Mangily
70 alumnes i alumnes de la Granja-escola de *Fianarantsoa

Total 2.178

Depenent del nivell de recursos financers de les famílies, els estudiants rebran suport per a la matrícula.
Tots els i les estudiants tindran un seguiment escolar durant tot l’any i, si és necessari, s’organitzaran sessions de suport escolar.

Acció n°. 2: Enfortiment de les competències del professorat i de l’equip de gestió dels centres d’educació. La qualitat de l’educació depèn de la formació que s’imparteix pel que Aigua de Coco es compromet a millorar-la en 2 àmbits:

  • Proporcionar al professorat les eines pedagògiques necessàries perquè puguin impartir un ensenyament de qualitat (guixos, pissarres, material educatiu, kits de costura…).
  • Organitzar sessions de formació per al professorat amb l’objectiu d’enfortir les seves competències i coneixements, i permetre la posada en pràctica del pla d’acció de suport a les estructures de gestió dels establiments escolars.

Acció n°. 3: Atendre les necessitats nutricionals de les nenes i nens escolaritzats. Amb l’objectiu de facilitar l’assistència dels nens i nenes dels barris més desfavorits de Madagascar, Aigua de Coco contribuirà a la gestió dels menjadors escolars, una potent eina contra l’abandó escolar.

Acció n°. 4: Formació en agricultura i ganaderíaPara evitar apartar als nens i nenes del seu estil de vida familiar, alguns d’aquests estudiants rebran capacitació en tècniques agrícoles i ramaderes. Tots els estudiants es beneficiaran d’una sessió informativa i es capacitarà a més de 140 estudiants.

Acció n°. 5: Alfabetització de mares i pares Es convidarà a mares i pares a assistir a classes d’alfabetització perquè puguin acompanyar i donar suport als seus fills en els seus estudis.

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 10 € al mes:
– Permets que un nen o nena que treballa en les mines de safirs o sal vagi a escola durant un any.
– Feixos possible l’edició de 120 contes bilingües que seran utilitzats com a material didàctic a les escoles públiques
– Permets que 60 nens i nenes realitzin tres visites educatives aquest mes
– Contribueixes al fet que dos joves rebin formació professional durant un any (hostaleria, mecànica, metall, etc.)
– Feixos que 30 nens siguin monitorats socialment durant un any
– Feixos possible que 100 nens mengin a l’escola durant una setmana / 2 nens mengin a l’escola durant un any
– Possibilites un intercanvi de *Namana entre una escola malgaixa i una altra escola durant un any

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 15 € al mes:

– Feixos que un nen rebi educació artística i musical durant un any
– Participes en la dotació d’un quadern durant un any per a 35 estudiants
– Fomentes les activitats de lectura per a 100 nens durant un any en *Fianarantsoa
– Feixos que 10 nens participin en les classes verdes en *Mangily
– Possibilites que una nena deixa de treballar en la mina s’allotgi en l’internat de l’Escola dels Safirs durant un any escolar
– Feixos que 6 nens tinguin accés a una educació esportiva durant un any
– Contribueixes al fet que 12 nens i nenes dels Centres d’Educació Nutricional i les seves famílies reben suport social

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 20 € al mes:
– Permets que un nen estigui un any en el Centre d’Educació Nutricional
– Feixos que una nena estigui en la Llar Social durant tres mesos (un any equivalen a 750 €)
– Permets una estada educativa sobre temes mediambientals durant dos dies per a 40 nenes i nens en *Fianarantsoa
– Participació en el centre aeri durant les vacances escolars en *Fianarantsoa durant tres mesos
– Seguiment educatiu d’un mes a 600 nens del Centre d’Art i Música (CAM) / seguiment educatiu de 60 nens durant un any escolar

Si t’uneixes a Aigua de Coco amb 30 € al mes:

– Oferiràs formació a un/a jove durant un any en agricultura i ramaderia
– *Permitiras projeccions de pel·lícules durant un mes perquè els nens i nenes s’expressin sobre els seus drets
– Feixos possible un seguiment psicosocial de cent nens i nenes durant un any
– Permets un entrenament psicosocial per al personal de *Bel Avenir durant un any
– Una mare (del Centre d’Atenció a la Dona) i els seus tres fills/as reben educació alimentària i higiene, se’ls dóna alimentació i s’entrena a la mare per a trobar treball

El context de l’educació a Madagascar:

El sistema educatiu malgaix està molt afectat per la situació social i econòmica del país. El pressupost de l’educació nacional es manté baix. Les desigualtats regionals són grans i els ciclons i les inundacions són freqüents el que deteriora encara més les condicions de vida.

Els nens i les nenes de menys de 14 anys representen gairebé la meitat de la població malgaixa. Moltes famílies viuen per sota del llindar de la pobresa (de mitjana, solament 35% de la població té accés a aigua potable) i les famílies, en general, tenen problemes per a finançar l’educació dels seus fills.

Problemes de l'educació a Madagascar

La majoria dels nens i les nenes en edat escolar van a primària. No obstant això només una mica més de la meitat aconsegueix acabar el cicle sencer i l’alumnat necessita una mitjana de set anys per a acabar l’escola primària, que dura normalment cinc anys. Això es deu en part al fet que la majoria dels nens i les nenes de 5 a 14 anys treballa.

Per a l’ensenyament secundari, el personal de la direcció dels col·legis i instituts parla de problemes recurrents com:

– Fatiga causada per la malnutrició

– Absentisme degut a les malalties (paludisme, diarrees…)

– Llargs trajectes a peu per a arribar als col·legis

– La gran quantitat d’alumnat per classe, sobretot en els col·legis: 80 estudiants per classe és un número freqüent.

– El personal docent és d’edat avançada, i la contractació dels futurs professors funcionaris és difícil a causa del salari poc atractiu que els ofereixen per al nivell de formació exigit, per la qual cosa l’Estat contracta molts interins.

– Als establiments escolars els falten locals, material, documents, sales d’informàtica i menjadors.

El context educatiu a Cambodja

Totalment destruïda per la guerra i pel règim dels khmers vermells en els anys setanta, Cambodja s’ha compromès amb la reconstrucció completa del país des de 1979. Des de finals dels noranta, el Ministeri d’Educació, Joventut i Esport (MoEYS) ha introduït plans, estratègies i polítiques amb l’objectiu d’establir el sistema educatiu en tot el país: la política de reagrupació de les escoles per a compartir els mitjans; la política de reducció de la pobresa amb l’objectiu de permetre a les famílies més necessitades que enviïn als seus fills a l’escola; el programa per a implantar a les escoles un entorn educatiu, igualitari, solidari, no violent i atent al benestar físic i mental dels nens; la política de sanitat a les escoles (el programa de sanitat bàsica per als alumnes i professors; l’educació en higiene elemental i en la prevenció de les malalties …); i, més recentment, la política d’educació dels nens en situacions desfavorides (Unicef).

Problemes de l'educació a Cambodja

Aquests números oculten les grans diferències, tant geogràfiques com humanes que existeixen.

En l’aspecte geogràfic, no totes les escoles tenen les mateixes condicions i algunes estan situades en zones molt pobres o en zones rurals molt remotes, que són les més desfavorides: el 49% d’elles no té accés a l’aigua potable; el 33% no disposa de latrines i el 2% el sostre, les parets i el sòl en molt mal estat. No tots els centres ofereixen els sis nivells de l’educació primària i moltes comunitats no tenen col·legi ni institut. Gairebé la meitat de les escoles funcionen a torns (els nens van als matins o a les tardes) per falta de professors i de classes; tampoc hi ha suficients llibres en classe per a tots els nens (3-4 alumnes per cada grup de llibres a l’escola primària).

En el costat humà, les discriminacions existeixen i són molt evidents. Si una família pobra pot enviar un sol fill o filla al col·legi, manarà a l’home. En els instituts, les nenes pobres van més a la fàbrica que a l’escola. Però respecte a les baixes taxes d’assistència a l’institut tant de nens com de nenes, la diferència és solament d’un 2% menys de nenes en relació amb el número de nens.

La distribució del desdejuni a l’escola i un programa de beques permeten a més nens pobres anar a escola de manera regular, però els esforços continuen sent insuficients. A més, el treball dels nens i les nenes continua sent per a la majoria d’ells més real que la seva escolarització. Unicef estima que l’any 2012 un 36% de nens entre 5 i 14 anys treballa. Si tenen alguna discapacitat, un estudi de *MoEYS de l’any 2004, afirmava que entre el 2,5% i 3% d’aquests nens i nenes estan exclosos del sistema educatiu a causa d’això. Des de 2008 s’han adoptat mesures no només per a fer possible la seva escolarització, sinó també perquè la seva discapacitat sigui millor assumida i s’integrin en el si de la seva comunitat.

Encara que la situació ha millorat considerablement des de fa 15 anys, encara queda molt per fer perquè el sistema educatiu cambodjà recuperi el seu retard i aconsegueixi integrar equitativament a la part vulnerable de la població (les dones, els pobres i les persones amb discapacitat).

X
X